Lulu Beleid met betrekking to Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

Lulu respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en we vragen onze auteurs hetzelfde te doen. Je moet de auteursrechten bezitten over alle materialen die je op Lulu publiceert. Lulu zal, in de gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen niet respecteren desactiveren of beëindigen.

We vragen alle Lulu leden om ons onmiddelijk iets te laten weten als ze reden toe hebben te geloven dat materiaal op Lulu de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt. Als een gebruiker gelooft dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten niet worden gerespecteerd, raden we hen aan ons dit te melden. Wanneer we op de hoogte gesteld worden van een misbruik, zullen we onmiddelijk reageren en het artikel verwijderen. Als een gemeenschap van creatoren en gebruikers van content, hopen we dat Lulu leden elkaar hierin zullen ondersteunen. Gebruikers die ingaan tegen ons beleid op intellectueel eigendom worden van de site verbannen.

Als je gelooft dat je werk is gekopieerd op een manier die je eigendomsrechten schendt, of als je intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, zul je Lulu met de volgende gegevens moeten verschaffen:

  1. Een electronische of fysieke handtekening van de persoon die de autoriteit heeft om te handelen in naam van de eigenaar van de eigendomsrechten of andere intellectuele eigendomsinteresses;
  2. Een omschrijving van het werk onder auteursrecht of andere intellectuele eigendom waartegen volgens jou is ingegaan;
  3. Een omschrijving van waar het materiaal dat volgens jou deze rechten schendt te vinden is op www.lulu.com;
  4. Je adres, telefoonnnummer en emailadres;
  5. Een verklaring waarin je stelt dat je ter goeder trouw gelooft dat het gecontesteerde gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van de auteurs- of intellectuele eigendosmrechten, zijn of haar vertegenwoordiger, of de wet;
  6. Een verklaring door jou onder eed, waarin je stelt dat de gegevens die je vermeld hebt in je bericht waar is, en dat je de eigenaar bent van de auteurs- of intellectuele eigendomsrechten, of dat je de autoriteit hebt om te handelen in naam van de eigenaar van de auteurs- of intelectuele eigendomsrechten.

Verklaringen met betrekking tot een schending van de auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen verstuurd worden naar:

Lulu Enterprises, Inc.
Fax: 919-459-5867
Email: [email protected]

E-mails die gestuurd worden naar [email protected] voor andere doeleinden dan communicatie over schendingen van auteursrechten worden niet gegarandeerd erkend of beantwoord.

Log In of Registreer om te reageren.