Checklist voor het redigeren van boeken

Het is gelukt: je boek is af! Weken, maanden, misschien zelfs jaren heb je met liefde en toewijding je levenswerk samengesteld. Eindelijk is het klaar om gepubliceerd te worden. Maar ben je wel zeker? Als je een boek publiceert, dan zijn er een aantal voor de hand liggende dingen die je zeker moet doen zoals de inhoudsopgave maken, de juiste grootte van je manuscript bepalen, een boekomslag ontwerpen, etc. Opdat je de minder voor de hand liggende dingen niet over het hoofd zou zien, zetten we ze hier voor je op een rijtje.

 

1. Consistentie

Subtiele verschillen in lettertype, grootte en ruimte indeling maken je boek rommelig en moeilijk leesbaar. De beste manier om dit te voorkomen is om je manuscript als één document te beheren. Als je een verandering aanbrengt, pas het dan toe op het hele document. Dit maakt het ook makkelijker om de pagina’s te nummeren.

 

2. Eenvoud

Als je je bestand upload naar onze creatiewizard, dan verandert onze software je manuscript in een PDF-bestand met het juiste formaat voor je boek. Als het paginaformaat van je document anders is dan het paginaformaat van je boek, dan zal het formaat omgezet worden en de opmaak van het document zal daar hoogstwaarschijnlijk onder lijden. Tekst kan verplaatst, verkleind of vergroot worden om aan het nieuwe formaat te voldoen. Het aantal pagina’s van je boek kan ook veranderen, wat dan weer gevolgen heeft voor je paginanummering. Dit kan ook de productiekost van je boek beïnvloeden. Om dit probleem te voorkomen, moet je dus het paginaformaat van je document zo instellen dat het overeenkomt met het paginagrootte van het gekozen boekformaat.

 

3. Eenvoud

Gebruik de 'Selecteer alles'-functie van je tekstverwerker (meestal MS Word) en selecteer een eenvoudig, makkelijk te lezen lettertype zoals Garamond of Times New Roman. Gebruik dit lettertype in alle hoofdstukken. Je kan een enigszins afwijkend lettertype gebruiken voor titels van hoofdstukken, maar hou het over het algemeen bij één lettertype.

 

4. Witruimte

Bekijk je omslag en de inhoud. Is er voldoende ruimte ("witruimte") om je tekst heen? Probeer aan het begin van elk hoofdstuk je tekst naar beneden te verplaatsen tot halverwege de pagina en centreer de titel in het midden van de nu leeg gekomen ruimte. Zorg ervoor dat je tenminste 2,5cm aan lege ruimte om je tekst heen hebt.

 

5. Nieuwe Pagina’s

Als je Enter/Return gebruikt hebt om een nieuwe pagina te beginnen, bijvoorbeeld voor hoofdstukkoppen, dan zal het hoofdstuk mogelijks aan de onderkant van de pagina ervóór beginnen. Door gebruik te maken van de pagina-einde-commando’s (CTRL-Enter in Microsoft Word, of Insert --> Break --> Page Break als je het menu gebruikt) zal dit probleem zich niet voordoen en zal de pagina precies beginnen waar je het wil. Dit is vooral aan te raden voor boeken die full page afbeeldingen bevatten. Door een afbeelding tussen twee pagina-eindes in te klemmen, zorg je ervoor dat op de pagina alleen de afbeelding komt te staan.

 

6. Koptekst en voetnoten

Begin de paginanummering zo, dat pagina 1 op de rechterpagina staat. De binnen-en achterkant van de omslag kunnen niet bedrukt worden. Pagina 1 in je document wordt dus afgedrukt op de rechterpagina als je het boek opent. Als het voor je boek van belang is dat pagina 1 en 2 naast elkaar worden afgedrukt, dan moet de eerste pagina dus blanco zijn.

Kopteksten en voetnoten moeten onopvallend zijn. Over het algemeen is de linkerkoptekst (even pagina’s) de boektitel en de rechterkoptekst (oneven pagina’s) de hoofdstuktitel. Op de eerste pagina van een hoofdstuk moet een lege kopstekst staan. MS Word heeft handige kop-en voetteksten in Pagina-indeling, onder het Beheer-menu.

 

7. Regels per pagina

Te veel regels per pagina maken een boek moeilijk leesbaar. Voor een boek van 15.2cm x 22.9cm is het raadzaam om niet meer dan 30 regels per pagina te gebruiken. 50 regels of minder is goed voor een boek van 21cm x 27.3cm. Een handige manier om dit toe te passen is door de regelafstand van je hele document op 1.5 in te stellen. Dit doe je met de Paragraaf-functie onder het Opmaak-menu.

 

8. Alineaopmaak

Mensen vergeten het vaak omdat we het niet gebruiken in e-mails, maar je moet eigenlijk altijd alinea's instellen. Daartoe dient de Tab-functie. Je moet ook goed letten op de ruimte tussen de alinea's. Er zou eigenlijk geen open ruimte moeten zijn tussen twee alinea's die zich in dezelfde tijd en plaats afspelen.

 

9. De goot

Tenslotte verliezen veel boeken een klein deel van hun leesbare pagina aan de "goot", het midden van een boek waar de bladzijden samen komen. Microsoft Word heeft een functie waarmee je dat kan compenseren in Pagina-indeling onder het Beheer-menu. Stel je document in op Spiegelmarges - Hele document en maak de goot 0.1 of 0.2, afhankelijk van de dikte van je boek. Haal zeker je tekst uit de goot.

 

Belangrijk: Zorg ervoor dat het document dat je uploadt niet met een paswoord beveiligd is. De printer kan de documenten niet openen als ze beveiligd zijn en zal je boek dan ook niet kunnen drukken.

 

Log In of Registreer om te reageren.