Privacybeleid


Lulu-privacybeleid

 


Lulu Press, Inc. 627 Davis Drive, Suite 300, Morrisville, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika

 

Lulu Press, Inc. (waarnaar de vermeldingen "Lulu", "we"/"wij", "ons"/"onze" hierna verwijzen) respecteert uw privacy, met inbegrip van de privacy van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen via onze website op www.lulu.com, www.lulujr.com, www.picture.com en www.replayphotos.com (gezamenlijk: de "Site") en onze andere diensten en hoe we deze gegevens gebruiken om u een uitstekende service te kunnen bieden. Door het betreden en gebruiken van de Site of andere diensten in het bezit van en/of verzorgd door Lulu (gezamenlijk: de "Site") aanvaardt u de voorwaarden in dit privacybeleid. Als u de voorwaarden in dit privacybeleid niet aanvaardt, gebruik de Site dan niet. Als u vindt dat Lulu zich niet houdt aan dit privacybeleid, neem dan contact met ons op. De kantoren van Lulu zijn gevestigd te 627 Davis Drive, Suite 300, Morrisville, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika. Wij zullen ons best doen uw vraag te beantwoorden.

 

LAATSTE WIJZIGING: 15 januari 2017

 

1. Gegevens verzameld via onze Site

Wij verzamelen twee soorten gegevens via de Site: gegevens aan de hand waarvan een persoon als specifiek individu geïdentificeerd kan worden ("Persoonlijke gegevens") en gegevens aan de hand waarvan een persoon niet als specifiek individu geïdentificeerd kan worden, zoals cumulatieve gegevens, demografische gegevens, IP-adressen en andere gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon niet achterhaald kan worden ("Niet-persoonlijke gegevens").

 • Persoonlijke gegevens. U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van deze Site. Echter, voor het gebruik van sommige van onze diensten moet u mogelijks bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Als u zich bij Lulu registreert bijvoorbeeld, dan moet u een persoonlijke account met wachtwoordbeveiliging aanmaken voor het creëren, opslaan en publiceren van uw Inhoud en voor het gebruik van onze andere diensten. Voor het instellen van uw Lulu-account hebben wij uw naam, e-mailadres en wachtwoord nodig. (Het wachtwoord geeft u toegang tot uw account en moet daarom zo veilig mogelijk zijn.) Een goed wachtwoord bevat ogenschijnlijk willekeurige letters en cijfers en is niet voor de hand liggend (we raden bijvoorbeeld af om de naam van een echtgeno(o)t(e), kind of huisdier te gebruiken). Als u Inhoud of andere betaalde producten of diensten bestelt, dan hebben wij bovendien het verzend- en factuuradres nodig, evenals het nummer en de vervaldatum van de kredietkaart.
 • Niet-persoonlijke gegevens. Tijdens uw bezoek aan en interactie met de Site kunnen wij en onze dienstverleners en zakelijke partners mogelijks niet-persoonlijke gegevens verzamelen uit bronnen zoals serverlogbestanden, omgevingsvariabelen (zoals uw MAC-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, besturingssysteemversie, internetbrowser en internetbrowserversie) en uit het scannen van navigatiegegevens om niet-persoonlijke gegevens over onze gebruikers te verzamelen die ons kunnen helpen om de dienstverlening en gebruikerservaring te verbeteren. Dergelijke niet-persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld de website die u bezocht voordat u naar Lulu navigeerde, IP-adressen of onderdelen van de Site waarop het meest geklikt wordt. Wij en onze dienstverleners (inclusief reclamediensten, providers van uitgaande e-mail, geassocieerde leveranciers, bureaus die reclame via zoekmachines verzorgen en leveranciers van hulpmiddelen voor webanalyse) en zakelijke partners kunnen ook gebruik maken van "cookies" en zogenaamde "pixeltags", "web beacons," "clear GIF's" en andere soortgelijke technologieën om ons te helpen om de dienstverlening en gebruikerservaring te verbeteren en om uw continue toegang tot en gebruik van onze Site mogelijk te maken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw webbrowser op het vaste-schijfstation van uw computer worden opgeslagen. Als u niet wil dat er gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies, dan kan u in de meeste browsers een eenvoudige procedure volgen om ervoor te zorgen dat cookies automatisch worden uitgeschakeld of dat u de elke keer de keuze wordt geboden om de overdracht naar uw computer van een specifieke cookie of van cookies van een specifieke website te accepteren dan wel te weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dan kan u de Site mogelijks niet meer bezoeken.

 

2. Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken

 • Persoonlijke gegevens. Wij kunnen persoonlijke gegevens op de volgende manieren gebruiken:
  • Inwilliging van verzoeken. Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken ter verwezenlijking van het doel waarvoor betreffende persoonlijke gegevens verstrekt zijn (bijvoorbeeld om uw aankoop of andere transactie uit te voeren).
  • Administratieve communicatie. Het is mogelijk dat wij u af en toe updates sturen met serviceberichten en belangrijke informatie over Lulu. Serviceberichten kunnen gegevens bevatten die essentieel zijn voor uw account. Daarom kunnen leden zich niet afmelden voor serviceberichten.
  • Andere communicatie. Het is mogelijk dat wij u via e-mail of per post informeren over nieuwe voorzieningen, producten en aanbiedingen. Het is ook mogelijk dat wij u informatie sturen van zorgvuldig geselecteerde derden die producten of diensten aanbieden die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u zich voor dergelijke berichten wenst af te melden, volg dan de instructies in sectie 6 ("Afmelden") hieronder.
  • Wedstrijden en enquêtes. Het is mogelijk dat wij occasioneel om persoonlijke gegevens vragen in het kader van enquêtes of wedstrijden. Deelname aan dergelijke enquêtes of wedstrijden is volstrekt vrijblijvend. De verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van de gebruikerstevredenheid over producten en diensten van Lulu of, in sommige gevallen, om winnaars in te lichten en prijzen af te leveren. Persoonlijke gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden nooit gedeeld met of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden van "direct marketing".
  • Getuigenissen. Getuigenissen worden gebruikt om de voordelen te tonen van bepaalde door Lulu aangeboden programma's. Lulu vraagt altijd voorafgaande toestemming voordat getuigenissen gepubliceerd worden waarin persoonlijke gegevens zijn opgenomen.
  • Klantenservice. Persoonlijke gegevens die worden verzameld via uw contact met ons klantenserviceteam of via uw communicatie met ons, zoals via chat of e-mail, worden mogelijks geregistreerd om ons te helpen bij de verbetering van onze dienstverlening.
  • Interne bedrijfsdoeleinden. Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden zoals gegevensanalyse, audits, enzovoort.
  • Combineren van gegevens. Het is mogelijk dat wij soms persoonlijke gegevens die wij op onze Site hebben verzameld combineren met andere gegevens die u met ons heeft gedeeld om onze dienstverlening te personaliseren en uw ervaring te verbeteren. Wij kunnen u bijvoorbeeld producten of aanbiedingen aanbevelen waar u belangstelling voor zou kunnen hebben op basis van wat u eerder is bevallen, of u eraan herinneren dat er een 'actief' winkelwagentje op u wacht. Bovendien kunnen wij, om u bepaalde diensten aan te kunnen bieden, de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, aanvullen met gegevens uit bronnen van derden. Zo gebruiken wij de nationale adreswijzigingendatabase van US Postal Service om postadressen van klanten in de Verenigde Staten te verifiëren.
 • Niet-persoonlijke gegevens. Aangezien niet-persoonlijke gegevens u niet als individu identificeren, kunnen wij dergelijke gegevens gebruiken voor eender welk doeleinde. Bovendien behouden wij ons het recht voor om niet-persoonlijke gegevens, die u niet als individu identificeren, voor eender welk doeleinde te delen met derden. Wij kunnen onze zakenpartners bijvoorbeeld meedelen dat een bepaald percentage van onze klanten in Californië woont, en een ander percentage in New Jersey. In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam en uw geografische locatie). Als wij niet-persoonlijke gegevens met persoonlijke gegevens combineren, dan worden de gecombineerde gegevens door ons beschouwd als persoonlijke gegevens, zoals alhier beschreven, zolang deze als zodanig gecombineerd worden.

 

3. Bekendmaking van persoonlijke gegevens

 • Onafhankelijke dienstverleners. Lulu deelt persoonlijke gegevens met zorgvuldig geselecteerde derde dienstverleners om u te voorzien van de producten, diensten en informatie waar u om gevraagd heeft. Voorbeelden van dergelijke derde dienstverleners zijn bedrijven die kredietkaarten authoriseren, distributeurs van goederen en verzendbedrijven. Lulu heeft deze dienstverleners geïnstrueerd om uw persoonlijke gegevens niet op te slaan, te bewaren of te raadplegen, behalve voor zover nodig om u onze diensten te kunnen leveren.
 • Producten en Sites van derden. Lulu kan persoonlijke gegevens ook delen met derden om hen in staat te stellen om u de producten, diensten en informatie te leveren waar u om gevraagd hebt. Dit kan gelden voor, maar is niet beperkt tot, kortingen, prijsverlagingen en aanbiedingen die geen producten, diensten of informatie van Lulu zijn. De derden waar u producten, diensten en informatie aan heeft gevraagd, zullen persoonlijke gegevens behandelen, opslaan, bewaren, gebruiken, delen en raadplegen op basis van de voorwaarden van hun overeenkomst(en) met u en van hun eigen privacybeleid, en kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor "direct marketing"-doeleinden. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en het privacybeleid van derden zorgvuldig te controleren, en Lulu wijst elke aansprakelijkheid af in dit verband.
 • Communicatie van derden. Lulu kan persoonlijke gegevens ook delen met derden voor "direct marketing"-doeleinden van deze derden. De derden aan wie wij persoonlijke gegevens overdragen voor "direct marketing"-doeleinden zullen persoonlijke gegevens behandelen, bewaren, behouden, gebruiken, delen en raadplegen op basis van hun eigen privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en het privacybeleid van derden zorgvuldig te controleren, en Lulu wijst elke aansprakelijkheid af in dit verband. Als u niet wenst dat wij uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun "direct marketing"-doeleinden, dan kan u een afmeldingsverzoek indienen zoals beschreven in sectie 6 ("Afmelden") hieronder.
 • Forums. Lulu kan via de Site forums beschikbaar stellen waarop u informatie en benodigdheden kan publiceren. Deze forums kunnen bijvoorbeeld gebruikersforums en blogs betreffen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u via dergelijke diensten vrijgeeft, openbare informatie wordt en aldus beschikbaar kan zijn voor gebruikers van de Site en het grote publiek. Als u ervoor kiest om iets te publiceren via dergelijke diensten, dan zullen bepaalde persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers (de naam van de gebruiker zal bijvoorbeeld naast een blogpost of gebruikerscommentaar vermeld worden). Wij raden u stellig aan om weloverwogen en zorgvuldig te werk te gaan als u ervoor kiest om persoonlijke of andere gegevens bekend te maken via de Site. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG BEKENDMAAKT VIA DEZE DIENSTEN.
 • Rechtshandhaving; Noodgevallen; Naleving. Lulu kan naar eigen goeddunken persoonlijke gegevens bekendmaken in de volgende situaties, zelfs als u ons gevraagd heeft om uw gegevens niet te delen: (a) voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (b) in het kader van een juridische procedure; (c) in antwoord op verzoeken van overheden, inclusief verzoeken van rechtshandhavers en regulerende instanties; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) ter bescherming van onze werkzaamheden; (f) ter bescherming van de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Lulu, uzelf of anderen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen te verkrijgen of ter beperking van schade die wij zouden kunnen ondervinden. Wij kunnen bijvoorbeeld, in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, persoonlijke gegevens bekendmaken aan rechtshandhavers en regulerende instanties om hen te helpen bij het identificeren van individuen die zich schuldig hebben gemaakt of zich mogelijks schuldig maakten aan illegale activiteiten.
 • Toewijzing. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens over te dragen aan een nieuwe entiteit of derde partij als onderdeel van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van een deel van of al onze activa, joint venture, toewijzing, overdracht, of andere herverdeling van ons bedrijf of een deel ervan, activa of aandelen (inclusief, maar niet beperkt tot, situaties van faillissement of gelijkaardige procedures). Als de behandeling van persoonlijke gegevens door derden of een nieuwe entiteit substantieel afwijkt van de behandeling die in dit privacybeleid wordt beschreven, dan zullen wij u hiervan via e-mail en/of opvallende kennisgeving op onze Site op de hoogte brengen; deze kennisgeving zal ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van dergelijke substantiële veranderingen verstrekt worden

 

4. Bescherming van uw Inhoud

Lulu is ontworpen om u in staat te stellen om te controleren wie toegang kan krijgen tot de Inhoud en enige gerelateerde informatie die in uw Lulu-account is opgeslagen. Wij streven ernaar om uw Inhoud niet openbaar toegankelijk te maken, tenzij u dit zelf expliciet bewerkstelligt, of zoals anderszins is bepaald in dit privacybeleid (inclusief sectie 3 van dit privacybeleid).

Om u kwalitatief hoogstaande producten aan te kunnen bieden, krijgen Lulu-werknemers en derde dienstverleners mogelijks inzage in uw Inhoud voor de uitvoering van uw bestelling of voor het verlenen van klantenservice.

 

5. Bijwerken van uw persoonlijke gegevens

Lulu zal zich inzetten om al uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden als u deze aan ons verstrekt. U kan op elk gewenst moment uw accountgegevens bijwerken en uw wachtwoord wijzigen. Ga daartoe op Lulu.com naar Mijn projecten > Mijn account en bestellingen > Mijn gegevens. Als u uw wachtwoord vergeten bent, dan kan u een nieuw wachtwoord instellen door te klikken op de koppeling "Wachtwoord vergeten" op de aanmeldingspagina of door contact op te nemen met ons klantenservice-team. Als uw persoonlijke gegevens wijzigen of als u een fout ontdekt in onze bestanden, contacteer ons dan zodat wij uw gegevens kunnen bijwerken.

 

6. Afmelden

U kan zich via uw accountprofiel op de Site afmelden voor onze kennisgevingsdiensten. Ga naar Mijn projecten > Mijn account en bestellingen > Voorkeuren of neem contact op met ons klantenservice-team. Lulu kan periodiek persoonlijke gegevens delen met geassocieerde bedrijven of derden om hen in staat te stellen contact met u op te nemen over producten, programma's, diensten en aanbiedingen die ons inziens interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u liever hebt dat wij uw persoonlijke gegevens niet met geassocieerde bedrijven en/of derden delen voor doeleinden op het gebied van direct marketing van dergelijke geassocieerde bedrijven en/of derden, kunt u een afmeldingsverzoek indienen via Mijn projecten > Mijn account en bestellingen > Voorkeuren. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van geassocieerde bedrijven en/of derden met wie we uw persoonlijke gegevens al gedeeld hadden voor de toepassing van uw afmeldingsverzoek. Als u niet langer e-mails met marketinginhoud van enig geassocieerde bedrijf en/of derde partij wenst te ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met het geassocieerde bedrijf of de derde partij of maak gebruik van de eventuele afmeldingsmechanismen die zij voorzien in hun e-mails met marketinginhoud of hun privacybeleid.

 

7. Beveiliging

Lulu streeft ernaar om redelijke veiligheidsmaatregelen te implementeren ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie in ons beheer. Helaas kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet of van gegevensopslagsystemen nooit 100% gegarandeerd worden. Daarom kunnen wij, hoewel wij streven naar de bescherming van uw persoonlijke gegevens, de veiligheid van de informatie die u via of in relatie tot de Site naar ons verzendt, niet verzekeren of garanderen. U bevestigt en accepteert dat alle informatie die u via de Site verzendt of uploadt voor opslag gerelateerd aan de Site, op uw eigen risico wordt verzonden of opgeslagen. Als u om welke reden ook vermoedt dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging gecompromitteerd is van een account die u bij ons heeft), dan dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het probleem door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 11 ("Contact met ons opnemen") hieronder (als u ervoor kiest om ons via fysieke post te informeren, weet dat het dan langer zal duren voordat wij op het probleem kunnen reageren).

 

8. Bescherming van de privacy van kinderen

De Sites Lulu.com, Picture.com en Replayphotos.com zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar en zijn niet gericht op dergelijke kinderen. Wij verzamelen niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Vriendelijk verzoek om u niet te registreren op deze Sites als u jonger bent dan 13 jaar.

 

9. Websites van derden

De Site kan links naar websites van derden bevatten. Deze gelinkte websites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke gelinkte sites of voor enige link op een dergelijke gelinkte site. Wij bieden dergelijke links uitsluitend aan voor uw gemak en de opneming van een link op de Site houdt geen goedkeuring onzerzijds in van de gelinkte website. Als u persoonlijke gegevens verstrekt via de website van een derde partij, dan vindt uw transactie plaats op de website van die derde partij (niet op de Site) en worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt door die derde partij verzameld en door het privacybeleid van deze derde partij gereguleerd. Het verdient aanbeveling uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid en de privacypraktijken van derden. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT PRIVACYBELEID GEEN BETREKKING HEEFT OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ.

 

10. Wijzigingen en kennisgeving

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Als ons privacybeleid verandert, dan wordt het herziene beleid op de Site gepubliceerd en wordt de datum van 'Laatste wijziging' bovenaan deze pagina aangepast ter indicatie van de datum van de wijziging. Raadpleeg deze pagina regelmatig. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid gaan in zodra het herziene privacybeleid op de Site wordt gepubliceerd. Gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen impliceert uw aanvaarding van het herziene privacybeleid dat dan van kracht is.

 

11. Ons contacteren

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft.

 

12. Bevoegdheidskwesties

De Site wordt door ons beheerd en bediend vanuit de Verenigde Staten en is niet bedoeld om ons te onderwerpen aan de wetten of wetgeving van enige andere staat, land of territorium dan de Verenigde Staten van Amerika. Wij beweren noch garanderen dat de Site of enig onderdeel van de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik binnen enig specifiek rechtsgebied. Wie ervoor kiest om de Site te betreden doet dit op eigen initiatief en op eigen risico en is verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten, regels en voorschriften. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en naar eigen inzicht beperken voor elke persoon, elk geografisch gebied of elk rechtsgebied van onze keuze.


 

Log In of Registreer om te reageren.