W-9 of W-8BEN-formulier indienen

ModeratorModerator Creator
oktober 2018 aangepast in Winst voor auteur

Opmerking: Lulu-medewerkers kunnen geen advies geven over fiscaliteit. We raden je aan om de fiscaliteit in jouw localiteit nauwkeurig te onderzoeken. Indien nodig, dan vraag je best raad aan professionals in deze materie.

Door het goedkeuren van je distributieovereenkomst, ga je akkoord om ons een correct ingevuld W-9 of W-8BEN-formulier te bezorgen - zie onderaan. Je kan de formulieren ook vinden op de website van de Amerikaanse belastingsdienst (IRS of Internal Revenue Service).

De informatie op dit formulier moet overeenkomen met de informatie die je hebt ingevoerd onder Contactpersonen voor betalingen.

Belangrijk: zodra we je ingevulde formulier ontvangen hebben, worden de naam van de begunstigde, adres, type belastingplichtige en fiscaal identificatienummer geblokkeerd. Om deze gegevens te wijzigen, moet je ons een nieuw formulier bezorgen via een nieuw hulpdossier. Een W-9 of W-8BEN-formulier blijft 3 jaar geldig.


Belastingplichtigen in de VS

Als je in de VS resideert, dan bezorg je ons een ingevuld W-9-formulier. Je kan het formulier indienen via een hulpdossier bij de Klantendienst of het opsturen per post of faxen:

Post
Lulu Press, Inc.
Attn: Royalties Support
627 Davis Drive
Suite 300
Morrisville, NC 27650

Fax
919-459-5867

Belastingsplichtigen buiten de VS

Als een Lulu-auteur beschouwd wordt als niet-resident van de Verenigde Staten en gebruik maakt van een Lulu-ISBN, dan moet Lulu voldoen aan de vereisten van de IRS en een voorheffing innen op elke verkoop met leveringsadres in de VS. Het standaard belastingstarief op deze verkopen bedraagt 30%.

Om een verminderde voorheffing toe te kunnen passen (indien van toepassing) moet je een correct ingevuld W-8BEN-formulier indienen (of W-8BEN-E voor niet-individuen).

Belangrijk: een W-8-formulier is enkel geldig als je je fiscaal identificatienummer (*) invult op lijn 5 voor een Amerikaans fiscaal identificatienummer of op lijn 6 voor een niet-Amerikaans fiscaal identificatienummer (lijn 8 voor een W-8BEN-E-formulier).(*) Het identificatienummer dat je gebruikt bij je belastingaangifte in jouw land.

Je kan het formulier indienen via een hulpdossier bij de Klantendienst of het opsturen per post of faxen:

Post
Lulu Press, Inc.
Attn: Royalties Support
627 Davis Drive
Suite 300
Morrisville, NC 27650
USA

Fax
+1-919-459-5867


Voor meer informatie:

Log In of Registreer om te reageren.