Een titel en auteur toevoegen

Wanneer u aan uw kalender begint te werken, weet u misschien nog niet welke titel u er aan zult geven. De standaardnaam voor het boek is daarom ingesteld op Mijn kalender.

Als u op de Lulu Marktplaats zoekt, zult u echter zien dat er meer dan 300 pagina‘s met kalenders met de titel "Mijn kalender" te koop aangeboden worden. Als u uw schitterende werk wilt laten opvallen, moet u het een unieke titel geven en uw naam erbij vermelden.

Informatie over titel en auteur invoeren

  1. Klik in de wizard Kalender maken op de menubalk bovenaan op Bestand.
  2. Kies Titel en auteur(s) bewerken in de lijst die wordt weergegeven.
  3. Vul de velden voor de titel en auteur(s) in.
  4. Geef aan of u het fotoboek Openbaar wilt maken dan wel tot Privétoegang wilt beperken.
  5. Klik op Opslaan.

Als u de titel en auteur op de omslag van uw kalender wilt wijzigen, klikt u op het vak met de titel en/of auteur op de omslag.

Log In of Registreer om te reageren.