Veelgestelde vragen over schending van copyright

De wetgeving met betrekking tot copyright is complex en verschilt per land. Zelfs zo complex dat een volledige tak van het rechtssysteem is toegewijd aan de handhaving ervan. Als zodanig vervangen de veelgestelde vragen hieronder geenszins het advies van een advocaat. Ze zijn bedoeld als informatie over de manier waarop Lulu reageert op meldingen van copyrightschending door een auteur, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde, artiest of fotograaf.

Hoe zorgt Lulu ervoor dat wetten met betrekking tot het copyright worden nageleefd?

Lulu houdt zich aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA), met daarin twee verdragen uit 1996 van de World Intellectual Properties Organization (WIPO). De DMCA heeft Title 17 van de United States Code gewijzigd om de reikwijdte van het copyright te vergroten en de aansprakelijkheid van online serviceproviders met betrekking tot schendingen van copyright door hun gebruikers te beperken.

Meer specifiek biedt Title II van de DMCA (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) online serviceproviders bescherming tegen aansprakelijkheid voor copyrightschendingen, mits zij voldoen aan bepaalde eisen.

Om in aanmerking te komen, moeten online serviceproviders onverwijld vermoedelijk schendend materiaal in quarantaine plaatsen of verwijderen zodra ze een melding ontvangen van een copyrighthouder of gemachtigde.

Title II biedt daarnaast een bepaling ter rectificatie, waardoor een online serviceprovider in quarantaine geplaatst materiaal mag herplaatsen indien een auteur stelt dat het materiaal in kwestie geen schending is van het copyright van een andere auteur en de auteur aangeeft bereid te zijn deze stelling te verdedigen bij het federaal gerechtshof van de Verenigde Staten.

Kan ik legaal gebruikmaken van het werk van iemand anders?

Op het moment dat je publiceert via Lulu, is het jouw verantwoordelijkheid om het copyright van andere auteurs te respecteren. Als je het werk van iemand anders opneemt in je eigen werk, moet je ervoor zorgen dat je toestemming hebt van de copyrighthouder of van zijn of haar gemachtigde.

Copyrightwetgeving verschilt per land en is het de verantwoordelijkheid van de auteur om niet alleen de wetten van zijn of haar eigen land na te leven, maar ook de copyrightwetten van de landen waarin je werk verkocht wordt.

Als je publiceert voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika, houd dan rekening met het volgende bij het gebruik van materiaal waarop copyright rust:

  • voor werken gepubliceerd sinds 1978 geldt een copyrightbescherming gedurende het leven van de auteur plus 70 jaar.
  • Voor werken verschenen vóór 1978 verschilt de duur van het copyright. We adviseren altijd eerst onderzoek te doen naar een werk om te bepalen of het nog steeds wordt beschermd. Het US Copyright Office kan je helpen om te bepalen of een werk onder copyrightbescherming valt of niet.
  • Veel werken zijn in het publieke domein gekomen omdat het copyright erop was verlopen of omdat ze niet voor bescherming in aanmerking komen. Je kunt vrij gebruikmaken van deze werken, maar controleer altijd of de redacteur of de vertaler niet in het bezit is van het copyright voor de uitgave of vertaling.
  • De wet bevat ook specifieke uitzonderingen voor het gebruik van beschermde werken. De 'Fair Use'-bepaling in de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten stelt dat beperkte delen van door copyright beschermde werken mogen worden gebruikt voor recensies of wetenschappelijke doeleinden.
  • Veel online bronnen bevatten informatie over werken in het publieke domein, zoals beeldbanken die gratis gebruikt mogen worden of tegen een kleine vergoeding.

Opmerking: Lulu voldoet aan alle vereisten van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en biedt geen juridisch advies of bescherming. Het naleven van de copyrightwetten is jouw verantwoordelijkheid. Raadpleeg voor meer informatie de website van het US Copyright Office op www.copyright.gov

Kan ik afbeeldingen gebruiken als ik niet de copyrighthouder ben?

Naast het geschreven woord worden ook afbeeldingen beschermd door copyright. Zelfs als een bepaald kunstwerk in het publieke domein is, heeft de fotograaf mogelijk het copyright op de afbeelding. Als dit het geval is, moet je de copyrighthouder toestemming vragen voor het gebruik van de afbeelding.

Kan ik een afbeelding gebruiken als ik niet van plan ben om mijn werk te verkopen?

Lulu is een pleitbezorger van copyrightwetgeving en staat publicatie van intellectueel eigendom zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur niet toe, ongeacht of het werk voor je eigen gebruik is of is bedoeld voor verkoop aan anderen. Zie voor meer informatie de Lulu-ledenovereenkomst: Content.

Wie kan schending van een copyright melden?

Elke geregistreerde gebruiker van Lulu.com kan content melden als ongepast, in strijd met de Lulu-ledenovereenkomst of een schending van zijn of haar copyright, handelsmerk of intellectuele eigendomsrechten.

Opmerking: niet-geregistreerde gasten kunnen ongepaste content melden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Hoe worden schendingen van copyright gemeld?

Elk exemplaar en elke pagina van een e-boek bevat een koppeling naar Deze content bij Lulu melden, waarop het formulier voor omstreden content wordt gegenereerd.  Selecteer het type schending dat je wilt melden uit de vervolgkeuzelijst, vul het formulier in en klik op Verzenden.

Let op: je moet zijn aangemeld bij een Lulu-account om ongepaste inhoud melden. Niet-geregistreerde gasten kunnen ongepaste content melden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Het team voor omstreden content onderzoekt de meldingen van ongepaste content en bepaalt de te nemen stappen. In het geval van schending van een copyright sturen we per e-mail een DMCA-formulier naar de aanvrager. Na invulling en retournering van het DMCA-formulier, wordt het gemelde werk in quarantaine geplaatst en wordt de betrokken auteur op de hoogte gesteld.

Wie bepaalt wat er gebeurt wanneer content wordt gerapporteerd als omstreden? 

Ons team voor omstreden content onderzoekt alle ingezonden meldingen en neemt gepaste maatregelen zoals hieronder vermeld:

  • Indien het werk niet aan Lulu's richtlijnen voor algemene toegang voldoet, wordt het project gemarkeerd als Privétoegang (het boek wordt niet weergegeven op de Lulu Marktplaats en wordt ook niet vermeld bij zoekopdrachten op Lulu.com) en de schrijver wordt op de hoogte gebracht van deze actie.
  • Indien het werk is in strijd met de Lulu-ledenovereenkomst, wordt het verwijderd van de website naar Lulu's eigen goeddunken.
  • Indien wordt gemeld dat het werk het copyright van een andere auteur schendt, wordt het in quarantaine geplaatst bij ontvangst van een volledig ingevuld DMCA-formulier. De auteur wordt op de hoogte gebracht en krijgt de gelegenheid om te reageren. Als de auteur aantoont zelf in het bezit te zijn van het copyright of toestemming te hebben voor het gebruik van het materiaal, wordt de quarantaine van de titel opgeheven. De eiser kan, naar eigen goeddunken, een juridische procedure starten tegen de uitgever. Indien de eiser Lulu informeert dat dit zijn of haar intentie is, blijft de content in quarantaine totdat het gerechtshof een uitspraak heeft gedaan. Alle titels die langer dan zes maanden in quarantaine zijn, worden automatisch uit het systeem verwijderd in overeenstemming met Lulu's bewaarrichtlijnen voor content.
  • Indien het werk een handelsmerk of intellectuele eigendomsrechten schendt, wordt de inhoud onmiddellijk in quarantaine geplaatst en wordt de auteur op de hoogte gebracht van de stappen die nodig zijn voor herplaatsing.

Mijn boek wordt niet meer weergegeven in Mijn Projecten. Wat is er gebeurd?

Als je boek in strijd is met de Lulu-ledenovereenkomst of als gemeld is dat het boek het copyright van een andere auteur schendt, wordt het project in quarantaine geplaatst. Dit resulteert in het verwijderen van het project uit je projectlijst en de opschorting van alle verkopen.

De uitgevende auteur ontvangt een e-mail van Lulu met uitleg over de actie. In het geval van een inbreuk op het copyright gaat de e-mail vergezeld van een kopie van het oorspronkelijk ingediende DMCA-formulier betreffende schending van het copyright.  

Opmerking: in het geval van flagrante fraude of plagiaat wordt de content onmiddellijk verwijderd van Lulu.com zonder mogelijkheid tot herplaatsing.

Hoe wordt aan auteurs meegedeeld dat hun content in quarantaine is geplaatst?

Het team voor omstreden content onderzoekt alle meldingen over schendingen van copyright of lidmaatschappen. Als je werk in quarantaine is geplaatst, wordt een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Lulu-account.

Bij meldingen over een schending van het copyright bevat de e-mail een kopie van het oorspronkelijke DMCA-formulier betreffende de schending, alsmede een DMCA-rectificatie-formulier. De auteur moet het rectificatieformulier invullen en terugsturen, en daarbij aangeven dat hij of zij wel in het bezit is van het copyright of toestemming heeft om de gemelde content te gebruiken. Als dat is gebeurd, kan de quarantaine van het betreffende werk worden opgeheven en kan het worden herplaatst.

Ik heb geen e-mail ontvangen van Lulu. Wat moet ik nu doen?

Na ontvangst van een geldige DMCA-melding van schending van een copyright plaatst Lulu het betreffende project in quarantaine en wordt een e-mail gestuurd naar het adres dat gekoppeld is aan je Lulu-account.

Het is mogelijk dat het filtersysteem van je e-mailprogramma de melding in de map met spamberichten heeft geplaatst. Als dit het geval is, moet je de e-mail markeren als 'geen spam', zodat we kunnen blijven communiceren met jou over de noodzakelijke stappen om je eigendom van het copyright te bevestigen en de quarantaine van je boek op te heffen.

Maar ik heb het copyright voor dit werk. Wat moet ik nu doen?

Volgens de DMCA-voorschriften kunnen auteurs een claim met betrekking tot de schending van een copyright aanvechten door een DMCA-rectificatie-formulier in te vullen. Dit wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke quarantainemelding. Het formulier bevat instructies voor het invullen ervan. Je kunt hierop aangeven, op straffe van meineed, dat je in het bezit bent van het copyright op het gemelde werk of dat je toestemming hebt om de gerapporteerde content te gebruiken.

Lulu stuurt het ingevulde rectificatieformulier naar de oorspronkelijke aanvrager, die vervolgens 10 werkdagen heeft om te reageren. Als er na 10 werkdagen geen reactie is ontvangen van de aanvrager, heft Lulu de quarantaine van het betreffende werk op.

Let op: de oorspronkelijke aanvrager wordt op de hoogte gesteld van je rectificatieverzoek en kan, naar eigen goeddunken, juridische stappen tegen je initiëren. Door je eigendom van het copyright te bevestigen, geef je aan dat je jezelf wilt verdedigen tegen alle mogelijke formele aanklachten die door een andere partij tegen jou worden gedaan. Copyrightkwesties worden gearbitreerd aan het federale gerechtshof.

Hoe zit het met mijn First Amendment-rechten?

Je hebt het recht op vrije meningsuiting. Het First Amendment van de Amerikaanse grondwet garandeert dat de regering het recht van de burgers op vrije meningsuiting niet zal beperken.

Lulu heeft als bedrijf echter de plicht en het recht om enige content die niet in overeenstemming is met onze gepubliceerde ledenovereenkomst of zich niet houdt aan de huidige copyrightwetgeving, te accepteren of te weigeren.

 

Log In of Registreer om te reageren.