Neem voordat u uw bestelling bevestigt de tijd om u te informeren over potentiële vertragingen bij de levering.

Wegens sluitingen, reisbeperkingen en de prioritering van essentiële diensten kunnen sommige leveringen vertraging oplopen. Kijk na bij de gekozen transporteur of u pakjes kan ontvangen. In sommige regio’s zijn leveringen mogelijk niet meer mogelijk.

Lees meer.

ISBN: veelgestelde vragen (FAQ)

 

Het doel van het ISBN (International Standard Book Number) is het coördineren, standaardiseren en op unieke wijze identificeren van een publicatie (of editie) die door een specifieke uitgever in een specifiek formaat werd gepubliceerd.

De oorspronkelijke standaard werd in 1970 geïntroduceerd en is in de loop der jaren herzien naarmate boeken en vergelijkbare artikelen in nieuwe soorten media werden uitgebracht. Tegenwoordig wordt het systeem in meer dan 160 landen erkend en gebruikt.

 

In onderstaande "veelgestelde vragen" (FAQ) vind je algemene informatie over ISBN, informatie over hoe deze nummers worden toegewezen en over de gebruiksvoorwaarden en -vereisten.

 

Ga voor meer informatie naar de website van het International ISBN Agency. Via deze link kan je de Nederlandstalige ISBN Gebruikershandleiding downloaden (PDF).

 

Wat zijn de voordelen van een ISBN?

 • Een ISBN is een unieke, internationaal erkende identificatie van je gepubliceerde werk.
 • Je hebt een ISBN nodig als je je Lulu-boek op andere websites dan de Lulu Marktplaats wilt verkopen (distributie).
 • Een ISBN differentiëert tussen productformaten (hardcover, paperback, e-boek) en verschillende edities van een boek om ervoor te zorgen dat klanten de juiste versie kopen.
 • Voor het bestellen en distribueren van gepubliceerde boeken wordt meestal het ISBN gebruikt.
 • Een ISBN kan gebruikt worden bij electronische kassasystemen dankzij de streepjescode die gescand kan worden.

Kan ik een ISBN krijgen voor een print-on-demand-publicatie?

Ja. Print-on-demand is gewoon een andere manier van boeken drukken (kleinere oplages). Als je je boek op andere websites dan Lulu.com wil verkopen (distributie), dan moet je een ISBN aan je boek toewijzen.

 

Heb ik een ISBN nodig voor een boek dat ik voor persoonlijk gebruik of voor een klein publiek (zoals familie en vrienden) heb gemaakt?

In de meeste gevallen niet. Er wordt geen ISBN toegewezen aan publicaties die zeer beperkt beschikbaar zijn, zoals aangepaste print-on-demand-publicaties met content die enkel door en voor een specifieke gebruiker is gecreëerd (vb. een fotoboek of persoonlijke kalender).

Als een specifieke publicatie voor een breder publiek beschikbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld via een boekhandel van de universiteit, dan moet er wel een ISBN worden toegewezen.

 

Ik wil een tijdschrift creëren en publiceren. Heb ik voor elke uitgave een nieuw ISBN nodig?

Nee. Aan publicaties die de uitgever van plan is regelmatig bij te werken of voor onbepaalde tijd te vervolgen (zoals dagboeken, tijdschriften, kranten of websites), wordt geen ISBN toegewezen.

 

Wat houdt het nummer in?

Sinds 2007 geven nationale ISBN-bureaus 13-cijferige ISBN uit. Deze nummers bestaan uit de volgende elementen:

 • het prefix (978 of 979; nieuwe prefixen worden toegewezen als er nieuwe cijfers nodig zijn om aan de vraag te voldoen);
 • de registratiegroep (aanduiding van land, geografische regio of taalgebied);
 • de uitgeversaanduiding;
 • de titelaanduiding (identificeert de titel);
 • het controlecijfer.

Welke informatie over mijn boek is aan het ISBN gekoppeld?

Je ISBN identificeert volgende gegevens:

 • formaat (hardcover, paperback, e-boek, etc., inclusief afmetingen),
 • titel,
 • auteur,
 • bijdrager(s),
 • editie,
 • taal,
 • uitgever of imprint,
 • land van publicatie,
 • publicatiedatum.

Als je een gratis Lulu-ISBN gebruikt, dan registreert Lulu deze informatie automatisch als onderdeel van het distributieproces.

Belangrijk: een Lulu-ISBN wordt niet geregistreerd als het boek of e-boek niet voor distributie wordt ingediend. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Welke distributiediensten biedt Lulu aan?

 

Kan Lulu mij een ISBN bezorgen?

Ja. Lulu biedt gratis ISBN-nummers aan in de Lulu-publicatiewizard. Selecteer in de stap Titel de optie Verkopen via Lulu, Amazon, Barnes & Noble en meer en vervolgens Verkrijg een gratis ISBN nummer van Lulu.com. Selecteer voor een e-boek de optie Dit boek verkopen en vervolgens Verkrijg een gratis ISBN nummer van Lulu.com.

Belangrijk: eens een ISBN aan een project is toegewezen, kan het niet meer worden verwijderd of gewijzigd. Het is dus belangrijk dat je de juiste informatie over je boek invoert bij de creatie van het project. Je kan nadien wel nog (kleine) wijzigingen aanbrengen aan de inhoud (herziening).

 

Waarom krijg ik bij de creatie van mijn Lulu-boek niet de mogelijkheid om een ISBN toe te kennen?

In dit geval komt het boektype dat je hebt gekozen niet in aanmerking voor distributie en moet je het wijzigen. Niet al onze gedrukte boekformaten en -groottes worden immers aanvaard door de distributiekanalen. Deze boektypes komen dan ook niet in aanmerking voor een ISBN.

Je hebt dus alleen een ISBN nodig voor distributie via andere websites dan Lulu.com.  Raadpleeg het artikel Welke boeken komen in aanmerking voor distributie? voor een lijst met boekformaten die in aanmerking komen voor winkeldistributie en dus een ISBN.

Opmerking: je hebt geen ISBN nodig om je boek via de Lulu.com Marktplaats te verkopen.

 

Kan ik een eigen ISBN verkrijgen?

Ja. Vele landen hebben een nationaal ISBN-bureau waar men een eigen ISBN kan aanvragen. Lulu kan je hier niet over informeren maar je kan hier ongetwijfeld informatie vinden op het internet.

Opmerking: als je een eigen ISBN aanschaft, dan ben je de uitgever van je boek. Zie voor meer informatie het artikel Je eigen ISBN-overeenkomst aanbrengen

 

Ik heb een eigen ISBN. Kan ik dit gebruiken als ik een boek op Lulu publiceer?

Ja, maar je moet wel de titel, de auteur en de overige metagegevens registreren bij het ISBN-bureau waar je het ISBN hebt verkregen. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Je eigen ISBN-overeenkomst aanbrengen.

 

Kan ik een ISBN opnieuw gebruiken?

Nee. Eens een ISBN aan een publicatie is gekoppeld, kan dit nooit opnieuw worden gebruikt om een andere publicatie te identificeren, zelfs niet als het oorspronkelijke ISBN foutief is toegewezen.

 

Is het mogelijk om een ISBN opnieuw toe te wijzen als het boek waaraan het is toegewezen niet meer wordt gedrukt?

Nee. Een ISBN identificeert de titel, de editie en het formaat van een boek voor onbepaalde tijd. Zelfs als een boek niet meer wordt gedrukt, kan het nog steeds (tweedehands) in winkels te koop zijn en in bibliotheken worden aangeboden.

 

Heb ik een nieuw ISBN nodig als ik een eerder gepubliceerd werk opnieuw uitgeef zonder de tekst of bindwijze te veranderen?

Nee. Het oorspronkelijke ISBN moet worden behouden als de titel, het formaat en de uitgever hetzelfde zijn als voorheen.

Belangrijk: een ISBN kan aan één Lulu-project worden gekoppeld. Je kan een geïnactiveerd project opnieuw activeren om het oorspronkelijke ISBN te behouden. Als je een nieuw project creëert om het eerder gepubliceerde boek opnieuw uit te geven, dan heb je een nieuw ISBN nodig.

 

Heb ik een nieuw ISBN nodig als ik een bestaand boek opnieuw laat drukken met een nieuwe titel?

Ja. Voor een nieuwe titel is een nieuw ISBN nodig.

 

Heb ik een nieuw ISBN nodig als ik een eerder gepubliceerd boek bewerk?

In volgende gevallen heb je WEL een nieuw ISBN nodig:

 • Je hebt aanzienlijke wijzigingen aangebracht in enig deel of enige delen van een gepubliceerd werk, zoals het toevoegen, verplaatsen of verwijderen van blokken tekst en/of hoofdstukken.
 • Je hebt de titel of ondertitel van een eerder gepubliceerd werk gewijzigd.
 • Je hebt het omslagontwerp aanzienlijk gewijzigd (in die mate dat kopers het boek als een nieuw product kunnen beschouwen).
 • Je hebt je werk in een nieuw productformaat gecreëerd en gepubliceerd (hardcover, paperback, e-boek, etc.).
 • Je hebt je werk in een nieuwe grootte gecreëerd en gepubliceerd (m.a.w. de boekafmetingen zijn gewijzigd).
 • Je hebt een e-boek gecreëerd en gepubliceerd in een andere bestandsindeling zoals ePub.
 • Je hebt je boek bij een andere uitgever of onder een nieuwe imprint gepubliceerd.
 • Je hebt een vertaalde versie van je gepubliceerde werk uitgegeven.

In volgende gevallen heb je GEEN nieuw ISBN nodig:

 • Je hebt de prijs gewijzigd.
 • Je hebt kleine wijzigingen in een bestaande editie doorgevoerd (spelling, grammatica).
 • Je hebt kleine wijzigingen doorgevoerd in het omslagontwerp of de wijziging is bedoeld als marketingboost.

Waar plaats ik het ISBN-nummer?

Het ISBN moet op de volgende plaatsen in het gepubliceerde werk staan:

 • de copyrightpagina (na de titelpagina).
 • onderaan op de achterkant van het boek (achterzijde omslag).

Bij een e-boek moet het ISBN als onderdeel van de copyrightinformatie worden weergegeven.

Belangrijk: Lulu biedt uitsluitend distributieservices aan voor gedrukte boeken in Latijns alfabet en voor e-boeken in het Engels en in ePub-formaat.

 

Is er voor een ander e-boekformaat een ander ISBN nodig?

Ja. Verschillende formaten van een elektronische of digitale publicatie (PDF, ePub) worden als verschillende edities gezien en daarom is er een ander ISBN nodig voor elk afzonderlijk formaat.

 

Ik wil een boek in een andere taal publiceren;  moet ik dan een ISBN aanvragen in het land van de taal waarin het boek is geschreven?

Nee. De groepsidentificatie wordt bepaald door het land van de uitgever en niet door de taal van de tekst. Je kan dus ook een gratis Lulu-ISBN gebruiken voor een werk dat in een ander taal gepubliceerd wordt.

 

Is er bij een prijswijziging een nieuw ISBN nodig?

Nee.

 

Is er bij een formaatwijziging een nieuw ISBN nodig?

Ja. Voor een ander formaat is een ander ISBN nodig. Als een klant bijvoorbeeld een boek in hardcover wil kopen in plaats van in paperback, dan kan hij/zij er op deze manier zeker van zijn dat hij/zij het juiste formaat bestelt.

 

Ik wil mijn boek herzien; heb ik hiervoor een nieuw ISBN nodig?

In principe niet, tenzij je de tekst of het omslagontwerp aanzienlijk wijzigt. Grote en belangrijke wijzigingen worden gezien als een nieuwe editie van een eerder gepubliceerd werk.

Opgelet: je moet in dergelijk geval op de copyrightpagina duidelijk aangeven dat het een herziene editie betreft. Uiteraard moet het nieuwe ISBN op deze pagina staan.

Belangrijk: een ISBN kan slechts aan één Lulu-project worden gekoppeld. Als je grote en belangrijke wijzigingen aanbrengt, dan moet je dus een nieuwe editie publiceren en moet je dus een nieuw project creëren met een nieuw ISBN. Je moet de vorige versie uit de handel halen (inactiveren).

 

Mag ik om redenen van marketing een nieuw ISBN gebruiken?

Nee. Een nieuw ISBN kan niet uitsluitend voor marketing- of promotionele doeleinden worden toegekend. Een nieuw ISBN kan alleen worden gebruikt als er sprake is van belangrijke wijzigingen in de tekst, het formaat, het omslagontwerp of de bindwijze.

Log In of Registreer om te reageren.