Hoe werken verkoopprijzen

Wat is een kleinhandelsprijs?

In elke handel, inclusief zelf publiceren, is het maken van winst met je werk de ultieme reden voor het hanteren van een effectief prijssysteem. Aangezien de winst afhankelijk is van de productiekosten, de verkoopprijs en het aantal verkochte boeken, dien je met het volgende rekening te houden bij het bepalen van een prijs voor je werk:

  • Zijn alle productiekosten gedekt?
  • Hoeveel winst wil je maken?
  • Wat zijn je fans bereid te betalen?
  • Wat rekent de concurrentie voor een vergelijkbaar product?

De productprijs bepalen

Je hebt mogelijk het beste boek geschreven over het onderwerp van je keuze, maar als je een verkeerde prijs bepaalt, zullen je verkoopcijfers hieronder lijden. Daarom dien je eerst te weten hoeveel de productiekosten voor je boek bedragen, zodat je het break-evenpoint kunt vaststellen. De productiekosten voor zelf publiceren omvatten zowel materiaal als arbeidsloon.

De volgende voorbeelden helpen je inzicht te krijgen in de overwegingen die voorafgaan aan het bepalen van de kleinhandelsprijs op basis van productiekosten, overhead en verwachte inkomsten. Door bewuste beslissingen te nemen op basis van feiten en marktkennis, kun je een realistische prijs bepalen. Als je nadat je de hieronder vermelde formules hebt toegepast, merkt dat je verkoopprijs aanzienlijk hoger is dan die van auteurs die vergelijkbaar werk aanbieden, is het wellicht verstandig om manieren te overwegen om je productiekosten te verlagen of om een lager bedrag aan royalty's per boek te accepteren in ruil voor de mogelijkheid meer eenheden te verkopen.

Inkomsten vs royalty's vs winst

Voordat we een prijs gaan bepalen voor je bijzondere werk, zijn er verschillende termen waarmee je bekend moet zijn als je geld wilt verdienen met de verkoop van je boek.

  • Inkomsten is een algemene term voor geld dat Lulu je betaalt voor verkochte boeken.
  • Royalty's zijn een specifieke vorm van inkomsten uit winkelverkoop en deze zijn onderworpen aan de inkomstenbelastingwetten van de Verenigde Staten.
  • Winst is het netto-inkomen voor je onderneming na aftrek van overige (on)kosten, inclusief betaling aan auteurs, preproductiekosten, arbeidsloon, marketingkosten en overheadkosten zoals openbare voorzieningen en huur.

Voorbeeld van groothandelsprijzen en kleinhandelsprijzen

Ga er in het voorbeeld hieronder vanuit dat je hebt vastgesteld dat er een markt is voor een boek over De essentie van brandbestrijding onder water. De kosten voor het drukken bedragen €5,50 per boek (aantal pagina's + bindwijze+ arbeidsloon). Je wilt per boek minimaal €4,00 aan royalty's ontvangen. De overheadkosten (oftewel de commissie van Lulu) bedragen €1,00 per boek.

Groothandelsprijs

In dit voorbeeld verwijst de groothandelsprijs naar de minimumprijs waarvoor je je boek wilt verkopen aan boekhandels, die het op hun beurt met een bepaalde winst zullen verkopen aan hun klanten.

 

Productiekosten + royalty's + vergoeding aan Lulu= groothandelsprijs per boek

In ons voorbeeld: €5,50 + €4,00 + €1,00 = €10,50 per boek

Omdat de productiekosten enigszins buiten de controle van de auteur vallen, is dit prijsvoorbeeld afhankelijk van de beslissingen die je neemt over de royalty's die je minimaal wilt verdienen aan elke winkelverkoop van je boek. Als auteur dien je er ook rekening mee te houden dat je weliswaar minder royalty's verdient als je je boek aanbiedt tegen de groothandelsprijs, maar dat je uiteindelijk meer zou kunnen verdienen doordat je meer verkoopt via boekhandels.

Kleinhandelsprijs (of verkoopprijs)

De algemeen geaccepteerde formule voor kleinhandelsprijzen is: groothandelsprijs x 2

In ons voorbeeld: €10,50 x 2 = €21,00

Wanneer je besluit je werk tegen groothandelsprijzen aan boekhandels aan te bieden, doe je dit met het idee dat de boekhandels je werk verwachten te verkopen voor een prijs die toereikend is om hun kosten te dekken en die voor de boekhandels nog steeds winst oplevert, zelfs wanneer die besluiten je werk met korting aan te bieden.

Wat is een adviesprijs?

De groothandelsprijs die je bepaalt voor je boek, is de prijs die boekhandels betalen om je boek aan te schaffen voor wederverkoop via hun websites of winkels. De adviesprijs omvat een prijstoeslag die toereikend is om de kosten van de boekhandel te dekken voor arbeidsloon, marketing, huur en openbare voorzieningen, alsmede overige vaste kosten die gepaard gaan met het bezitten en exploiteren van een onderneming. De boekhandel kan besluiten je werk te verkopen tegen de volledige kleinhandelsprijs (€21,00 in ons voorbeeld hierboven), je werk met een standaard korting (zoals gratis verzending) aan te bieden of een speciale prijs te hanteren voor een bepaalde periode (zoals 25% korting op alle boeken die die maand worden gekocht). De verkoopprijs die de boekhandel hanteert, heeft geen invloed op de royalty's die je verdient met het verkopen van je boek tegen de groothandelsprijs. Met andere woorden: als je je winkelroyalty's hebt vastgesteld op €4, ontvang je €4 voor elk boek dat wordt verkocht via een boekhandel, zelfs als die je boek met korting doorverkoopt.

De kleinhandelsprijscalculator voor gedrukte boeken gebruiken

Lulu heeft een kleinhandelsprijscalculator voor gedrukte boeken waarmee auteurs een redelijke kleinhandelsprijs kunnen vaststellen voor hun opmerkelijke werk. Omdat er niet één prijsformule is die voor alle projecten geschikt is en geen enkele formule maximale inkomsten voor de maker garandeert, dient elke auteur de kleinhandelsprijs afzonderlijk te bepalen.

Het is waarschijnlijk het eenvoudigst om de gewenste kleinhandelsprijs vast te stellen en Lulu je maximale royalty's te laten berekenen op basis van de specificaties voor je boek (aantal pagina's, kwaliteit van het papier, bindwijze, etc.). Uitgaande van de kleinhandelsprijs van €21,00 in het voorbeeld hierboven en van een opslag van 100% berekent de calculator automatisch een groothandelsprijs van €10,50.

De groothandelsprijs minus de productiekosten is het bedrag dat overblijft voor je royalty's en voor de commissie van Lulu. De kleinhandelsprijscalculator voor gedrukte boeken maximaliseert dit bedrag voor je. Met de calculator kun je

  • een kleinhandelsprijs invoeren, waarna Lulu je royalty's en de commissie van Lulu berekent.
  • een royaltybedrag invoeren, waarna Lulu de kleinhandelsprijs en de commissie van Lulu berekent.
  • €0 invoeren in het veld Royalty's om de prijs in te stellen op de minimale productiekosten.

Waarom moet mijn Lulu-prijs overeenkomen met mijn kleinhandelsprijs?

Het hanteren van één kleinhandelsprijs is niet alleen goed ondernemerschap, maar garandeert ook dat je geen van de boekhandels benadeelt bij het verkopen van je titel. Daarnaast kun je je boeken op deze manier verkopen op markten die opereren onder een wet op vaste prijzen.

 

Voor boeken met distributie geldt daarom één adviesprijs voor winkelverkoop op Lulu, Amazon, iBookstore, Barnes & Noble en andere boekwinkels. De verkoopprijs moet hetzelfde zijn voor alle boekhandels, maar afzonderlijke verkopers (waaronder jijzelf) kunnen hun eigen kortingen bepalen, in de wetenschap dat deze kortingen de winst op elk verkocht boek verlagen.

Lulu Marktplaats-prijs vs kleinhandelsprijs

In het voorbeeld met groothandelsprijzen hierboven ontvang je €4,00 voor elk exemplaar van De essentie van brandbestrijding onder water dat wordt verkocht door een boekhandel. Maar hoe verhouden je inkomsten zich als je ervoor kiest om je werk te verkopen via boekhandels en via de Lulu Marktplaats? Uitgaande van dezelfde prijsstructuur:

 

Omschrijving

Lulu-prijs

Kleinhandelsprijs

Adviesprijs

€21,00

€21,00

Productiekosten*
(aantal pagina's + bindwijze + arbeidsloon)

€8,50

€5,50

Kleinhandelsmarge

Niet van toepassing

€10,50

Netto-inkomsten
(prijs – kosten – opslag)

€12,50

€5,00

Lulu-commissie
(20% van nettowinst)

€2,50

€1,00

Auteursinkomsten

€10,00

€4,00

 

* In het voorbeeld hierboven wordt rekening gehouden met het feit dat sommige boekhandels, zoals Amazon.com, eigenaar zijn van de persen waarop je boek wordt gedrukt en daardoor tegen lagere kosten boeken kunnen drukken en binden.

Log In of Registreer om te reageren.