Lulu schaft Adobe Digital Rights Management (DRM) af

Vanaf 15 januari biedt Lulu niet langer ondersteuning voor Adobe Digital Rights Management. Lees voor meer informatie over waarom Lulu DRM niet langer aanbiedt dit blogbericht van onze oprichter en CEO, Tom Bright: http://www.lulu.com/blog/2013/01/drm-update/

In het schema hieronder wordt uiteengezet welke impact dit voor auteurs en lezers heeft wat betreft e-boeken met DRM-beveilig.

15 januari 2013

 • De optie voor het toepassen van DRM wordt uit de publicatiewizard voor e-boeken verwijderd.
 • Als er na deze datum wijzigingen in bestaande e-boeken worden doorgevoerd, worden deze herziene boeken zonder DRM gepubliceerd. Dit betekent dat klanten aangeschafte e-boeken niet langer hoeven te autoriseren via een geregistreerde Adobe Digital Editions-account.
 • Bij alle projecten met DRM-beveiliging op de pagina Mijn projecten wordt een label weergegeven om aan te geven dat deze voor 12 maart 2013 moeten worden herzien en opnieuw moeten worden gepubliceerd om nog via de Lulu Marktplaats te worden aangeboden.

12 maart 2013

 • Alle ongewijzigde e-boeken die nog altijd DRM-beveiliging hebben, krijgen automatisch de status Privétoegang. Dit betekent dat deze projecten niet langer via de Lulu Marktplaats worden aangeboden.
 • E-boeken die via distributiekanalen (iBookstore en Barnes & Noble) worden aangeboden, zijn daar na deze statuswijziging nog gewoon te koop.
 • Zodra je je e-boek wijzigt en opnieuw publiceert, kan dit weer via de Lulu Marktplaats worden aangeschaft en gedownload.

11 juni 2013

 • De Adobe Digital Editions-servers van Lulu worden buiten gebruik gesteld.
 • Klanten die hun aankopen eerder via Digital Editions hebben geautoriseerd, hebben nog altijd toegang tot hun e-boeken met DRM-beveiliging.
 • Klanten die e-boeken met DRM-beveiliging hebben aangeschaft, maar deze niet voor 11 juni 2013 hebben geautoriseerd, kunnen geen toegang tot hun aankoop krijgen. De klantenservice van Lulu kan deze klanten zo nodig helpen.

Wat moet je doen?

 1. Ga na 15 januari 2013 naar de pagina Mijn projecten.
 2. Bij e-boeken met DRM-beveiliging in je projectlijst staat een duidelijk label.
 3. Wijzig je e-boeken en publiceer deze opnieuw om ervoor te zorgen dat deze via de Lulu Marktplaats kunnen worden gekocht.

Let op: als je e-boeken ook via distributiekanalen als de iBookstore en Barnes & Noble worden aangeboden, wordt hier door de boekhandel codering op toegepast. Als je e-boek de status Privétoegang heeft, kan dit nog altijd gewoon worden aangeschaft via de online boekhandels die je hebt geselecteerd toen je je e-boek voor distributie inzond. 

Log In of Registreer om te reageren.