Tips voor de formattering van een MS Word-document

Lever een bronbestand met gepaste afmetingen

Het paginaformaat van je brondocument moet overeenkomen met het formaat van het project.

* Voorbeeld: als je een document van 21,6 x 27,9 cm uploadt en 15,2 x 22,9 cm als boekformaat selecteert, schaalt Lulu je document tot ongeveer 75% van de originele afmeting. Het gedrukte boek zal dan onverwacht kleine letters en afbeeldingen bevatten. Raadpleeg voor meer informatie over beschikbare boekformaten het artikel Specificaties bij het drukken van paperbacks

*Opmerking: er gelden andere specificaties voor boeken met content die tot de rand van de pagina uitstrekt. Als je werk een lay-out vereist met content die tot de rand van de pagina uitstrekt, raden we je aan om voor het uploaden een pdf-bestand te maken. Klik hier voor meer informatie.

 

Je paginaformaat wijzigen:

Onthoud dat je de afmetingen van de daadwerkelijke pagina's in je bestand moet wijzigen en niet alleen de marges!

 1. Ga naar Bestand > Pagina-instelling > Papierformaat
 2. Selecteer de gepaste afmetingen voor het boekformaat van je voorkeur
 3. Klik als een vooraf ingesteld formaat niet wordt weergegeven op Aangepast papierformaat maken en voer het vereiste paginaformaat in.

Stel de documentpagina's in op Staand en niet op Liggend

Print-on-demand-drukkers drukken liggende pagina's meestal een kwart slag gedraaid af, dus zelfs als je een boek met een breed formaat (22,9 x 17,8 cm) creëert, moet je de afdrukstand van het geüploade brondocument op Staand instellen. Stel de pagina-afmetingen daarnaast zo in dat de pagina's breder zijn dan dat ze hoog zijn.

 

Gebruik standaardlettertypes of vaak gebruikte lettertypes

Opdat Lulu je document naar een pdf zou kunnen converteren, moet je één van de lettertypen uit de onderstaande lijst gebruiken. Als je een lettertype gebruikt dat niet in de lijst staat, vervangt de Lulu-converter dit door één van de lettertypen in de lijst. Dit kan een negatief effect hebben op de opmaak van je document.

 • Arial
 • Book Antiqua
 • Bookman Old Style
 • Century
 • Courier
 • Garamond
 • Palatino
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Verdana
 • Symbols

Als je van plan bent je eigen pdf te uploaden, dan kan je de door jou gewenste lettertypes gebruiken, maar je moet er dan wel voor zorgen dat deze letters in het pdf-bestand zijn ingesloten voordat je het document naar Lulu uploadt.

Als je document unieke of moeilijk te vinden lettertypen bevat, lever dan een pdf van je werk aan die drukklaar is en zorg ervoor dat het document aan al onze vereisten voldoet, vooral aan de vereiste dat de lettertypen in het pdf-bestand moeten zijn ingesloten. Raadpleeg voor meer informatie over pdf's en lettertypen het artikel Hoe sluit ik lettertypen in in een pdf-bestand.

 

Sluit je afbeeldingen in

Zorg ervoor dat je de door jou gebruikte afbeeldingen en andere graphics altijd insluit en niet alleen een koppeling of verwijzing invoegt. Als je een document opslaat, maakt een ingesloten afbeelding deel uit van het document. Als je een document met een gekoppelde afbeelding opslaat, bevat het document alleen een verwijzing naar het afbeeldingsbestand en zijn het document en het afbeeldingsbestand van elkaar gescheiden. Als je een dergelijk document vervolgens naar Lulu uploadt, worden gekoppelde afbeeldingen niet geüpload.

 

Oneven genummerde pagina's worden rechts weergegeven

De binnenkant van de voor- en achteromslag kan niet worden bedrukt. Dit betekent dat de eerste pagina rechts begint.

 

Pagina-eindes

Als je een tekst op een nieuwe pagina wil beginnen (bijv. in een nieuw hoofdstuk), gebruik dan de optie Invoegen > Pagina-einde, in plaats van op de Enter-toets te drukken totdat je op de volgende pagina belandt.

Als je niet zeker weet of je pagina- of sectie-eindes juist hebt ingevoerd, activeer dan de optie voor alineamarkering (å¦) om de opmaakmarkeringen weer te geven. Harde returns worden weergegeven als å¦, terwijl pagina-eindes worden weergegeven als ---pagina-einde---.

 

Controleer de paginanummering als je verschillende bestanden voor een boek gebruikt

Je kan het beste één bestand voor je gedrukte boek uploaden, maar het is ook mogelijk om meerdere bestanden voor een boek te uploaden. Als je meerdere bestanden uploadt, verzamelt Lulu de bestanden in de door jou aangegeven volgorde om het uiteindelijke pdf-bestand te creëren. Zet de door jou geüploade bestanden middels slepen en neerzetten in de door jou gewenste volgorde. De paginanummering wordt niet door de conversie gewijzigd of bijgewerkt. Hieronder volgen een aantal tips voor het gebruik van meerdere bronbestanden voor je project.

 • Als elk document een nieuw gedeelte of hoofdstuk is, moet elk bestand een even aantal pagina's hebben. Op deze manier zorg je ervoor dat het hoofdstuk op een oneven pagina (rechts) begint als het boek wordt gedrukt. Als een bestand uit een oneven aantal pagina's bestaat, moet je aan het einde een blanco pagina toevoegen.
 • Zorg ervoor dat de paginanummering in elk bestand juist is en dat de bestanden op elkaar aansluiten als je deze op volgorde nummert. Voorbeeld: als bestand 1 uit pagina 1 t/m 10 bestaat, moet bestand 2 met pagina 11 beginnen.
 • Je kan ook hoofdstuknummers in de paginanummering gebruiken (pagina 1-1, pagina 2-1, etc.), in plaats van opeenvolgende nummering. Zorg er als dit doet voor dat de volgorde van de documenten in het gedeelte Content van Projectinformatie overeenkomt met de volgorde van je hoofdstukken.
 • Als we meerdere bestanden voor de inhoud van een boek ontvangen, worden deze door onze software geopend en geconverteerd naar één document van het formaat dat je tijdens de vorige stap hebt geselecteerd (zonder dat de content tot de rand van de pagina uitstrekt). Dit proces zorgt soms voor problemen met lettertypen. Als je een boek met een aantal foto's maakt, heb je misschien baat bij onze tool Lulu Studio Fotoboek. Deze tool biedt betere ondersteuning voor boeken met meerdere afbeeldingen.

Zie ook: Welke bestandstypes kan ik uploaden?

 

Distributievereisten

Je kunt alle boeken, ongeacht afmetingen of formaat, ter verkoop aanbieden op de Lulu Marktplaats. Als je echter van plan bent je boek op andere verkoopsites aan te bieden, moet je boek voldoen aan de door onze retailpartners geleverde distributievereisten voor gedrukte boeken.

 

 

 

Log In of Registreer om te reageren.