Distributievereisten voor een gedrukt boek

VincentVHVincentVH Reader
edited October 2018 in ISBN en distributie

Je boek moet voldoen aan bepaalde vereisten die gelden in de industrie en het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit het geval is voor jouw boek. Als je boek wordt ingezonden zonder dat het aan de vereisten voldoet, dan zal het geweigerd worden en zal de distributie vertraging oplopen.

 

Vereisten voor alle boekomslagen

 • De titel, ondertitel en auteursnaam moeten duidelijk vermeld staan op de voorkant van de omslag van je boek en moeten exact overeenkomen met de metadata die je hebt verstrekt voor je boek. De metadata betreft, in eenvoudige termen, de 'wie, wat, waar en wanneer" van je boek. Gegevens zoals de auteursnaam, je titel, de omschrijving van je boek enzovoort.
 • Als je een verkoopprijs op de omslag plaatst, moet deze precies overeenkomen met de verkoopprijs in de kleinhandel voor je boek. Lulu voegt zelf de prijs niet toe aan de omslag.
 • Lulu adviseert om geen prijzen in verschillende munteenheden op je omslag te plaatsen. Als je de kleinhandelsprijs op je omslag plaats, kies dan de munteenheid waarin je boek oorspronkelijk werd gepubliceerd want anders zullen dagelijkse wisselkoers-schommelingen een verschil creëren tussen de afgedrukte prijs op de omslag en de daadwerkelijke kleinhandelsprijs. Dit kan ertoe leiden dat je boek wordt afgewezen voor distributie.

 • Plaats alle belangrijke tekst en afbeeldingen minstens 1 cm (0,6 cm bleed + 0,4 cm reserve) verwijderd van elke zijde (ook de rug) van de omslag. Deze ruimte kan afgesneden of verduisterd worden door de omslagkreuk.
 • BELANGRIJK: zwart-wit US Letter / 21,6 x 27,9 cm boeken worden gedrukt op 21 x 27,9 cm via de kleinhandelskanalen. Je moet dus mogelijks de afstand van de tekst of afbeeldingen tot de randen te vergroten om hieraan tegemoet te komen.
 • Een rugtekst kan gedrukt worden op boeken die 80 of meer bladzijden bevatten. OPMERKING: hoewel Lulu en vele van onze partner-drukkers een rugtekst kunnen drukken op boeken met slechts 80 bladzijden, moeten boeken voor sommige drukkers in de kleinhandel tenminste 130 bladzijden bevatten opdat ze een rugtekst kunnen drukken. Als je bij verschillende retailers bestelt, moet je dus rekening houden met inconsistenties met de rugtekst bij boeken met 80-130 bladzijden.
 • De rugtekst moet minstens 0,159 cm verwijderd zijn van alle randen van de rug.
 • Alle tekst en afbeeldingen moeten van hoge resolutie zijn (600 dpi). Zorg ervoor dat tekst en afbeeldingen niet wazig zijn en dat ze geen andere elementen bedekken (inclusief de barcode).
 • Bijkomende vereisten voor ééndelige omslagen:
  • Gebruik deze afmetingen.
  • Omslag moet een correct ISBN/EAN nummer met 13 cijfers bevatten.
  • Streepjescodes moeten als zwart-wit geleverd worden.
  • Streepjescodes moeten 4.7 x 2.5 cm groot zijn.
  • Voer geen rugtekst in voor boeken van minder dan 80 bladzijden.


Vereisten voor de binnenkant van je boek

 • Als je een PDF aanmaakt, dan moet deze worden gemaakt met een Aanbevolen PDF conversie programma's (zie deze link voor een overzicht met programma's die je hiervoor kunt gebruiken). Als je een tekstverwerkingsdocument oplaadt, zal Lulu het omzetten via onze PDF converter. Dit kan leiden tot verschillen in opmaak; controleer deze PDF dus altijd goed.
 • Voeg alle lettertypes (en alle "familieleden" van dit lettertype) in wanneer je je PDF document opmaakt.
 • Het is niet mogelijk om de binnenkant van de voor- en achterkant van de omslag te bedrukken. Pagina 1 in je manuscript wordt dus op de rechterzijde afgedrukt.
 • Boeken moeten een titelpagina hebben met titel, ondertitel en auteursnaam en deze moeten overeenkomen met de metadata die je ons hebt verstrekt.
 • Boeken moeten een pagina hebben met de Auteursrechten met je correcte ISBN/EAN nummer met 13 cijfers. Deze pagina met de Auteursrechten moet volgen na de titelpagina. Bijvoorbeeld:

© 2015 Lulu Auteur. Alle Rechten Voorbehouden.
ISBN 123-456-789-1

 • De laatste pagina van elk boek moet volledig blanco blijven.
 • De marges moeten minstens 1,3 cm bedragen aan alle kanten. De linkermarge moet gelijk zijn aan de rechtermarge, en de bovenmarge moet gelijk zijn aan de ondermarge.
 • Paginanummers moeten correct zijn. Je mag geen paginanummers overslaan. Een pagina kan zonder nummer blijven, maar ze moet meegeteld worden en de nummering moet consistent zijn.
 • Zorg ervoor dat je niet meer dan 2 opeenvolgende blanco pagina's in het begin of midden van je manuscript toevoegt en / of 10 blanco pagina's aan het einde van je boek. Voor een lezer kan dit immers de indruk wekken dat er pagina's ontbreken of dat er tekst ontbreekt. Indien je blanco pagina's wilt gebruiken, moet je het doel hiervan duidelijk aangeven, bv. door lijnen in je document op te nemen of duidelijk te vermelden dat deze pagina's voor notities gebruikt kunnen worden.
 • Alle bestanden moeten doorgestuurd worden in hoge resolutie (tussen 300 dpi en 600dpi).
 • Het afdrukbare PDF-bestand moet kleiner zijn dan 600 MB.
 • Als je oude of historische afbeeldingen gebruikt, voeg dan een bijschrift toe met een beschrijving van de afbeelding. Afbeeldingen met oude en/of onduidelijke inhoud kunnen geweigerd worden door de kleinhandelaars als ze geen bijschrift hebben.
 • Als een pagina kleuren of een afbeelding bevat die doorloopt tot aan de rand (full bleed), maak het document dan op volgens de full bleed specificaties.
 • Er mag geen enkele verwijzing zijn naar een CD-ROM/DVD of enig andere formaat dat bij je boek wordt toegevoegd.
 • De kleur van het bestand voor de binnenkant moet overeenkomen met de metadata. Als de metadata aangeven dat de binnenkant in kleur is, maar het bestand voor de binnenkant is zwart-wit, dan kan Amazon het bestand niet converteren naar kleur.
 • De taal van de binnenkant moet overeenkomen met de geselecteerde taal in de metadata.
 • Als je in de binnenkant een koptekst gebruikt, dan moet elke vermelding van titel, ondertitel en auteursnaam exact overeenkomen met de metadata die je hebt verstrekt.

Vereisten voor de Publiceerwizard

 • Beperk het aantal lettertekens voor de titel tot 200 of minder.
 • Boekbeschrijving, auteur en titel moeten ingevoerd worden in Latijnse lettertekens. We kunnen geen Cyrillische, Chinese, Japanse of andere niet-Latijnse karakters en symbolen aanvaarden. Als niet-Latijnse lettertekens worden gebruikt, dan zal het ISBN niet naar het ISBN agentschap verstuurd worden.
 • De beschrijving van je boek moet minstens 50 tekens bevatten, m.u.v. spaties, en je mag niet simpelweg de titel herhalen. De boekbeschrijving mag geen links bevatten.Sign In or Register to comment.